Column Ilja Leonard Pfeijffer in HP de Tijd

Een minderheidsregering is het beste alternatief voor een regeerakkoord

09/06 | 2021 Geschreven door: Ilja Leonard Pfeijffer

Vanuit zijn woonplaats Genua beschouwt Ilja Leonard Pfeijffer wekelijks een onderwerp dat het Nederlandse nieuws beheerst. Deze week: wat is het beste alternatief voor een regeerakkoord? Een minderheidsregering. “Het grote voordeel van een minderheidsregering, die voor haar wetsvoorstellen gedwongen is wisselende meerderheden te vinden in de beide Kamers, is dat deze werkwijze een garantie biedt op het zo vurig gewenste dualisme.”

Gisteravond had ik de eer te gast te mogen zijn bij een digitale bijeenkomst van de Dutch Italian Business Association, waar ik werd geïnterviewd samen met Désirée Bonis, de Nederlandse ambassadrice in Rome, die voorheen ambassadrice was in Syrië en Marokko en na de zomer als ambassadrice naar Boedapest zal gaan. Het was een voorrecht om haar te horen spreken met de onnadrukkelijke autoriteit van een rijke ervaring. Het was mooi en belangrijk dat zij als historica benadrukte hoe belangrijk historisch inzicht is voor het welslagen van haar diplomatieke missies. In een tijd waarin van overheidswege en niet uitsluitend van overheidswege de neiging toeneemt om elke vorm van expertise die zich niet in direct economisch gewin laat uitdrukken als irrelevant af te doen en om vooral de traditionele alfastudies weg te lachen alvorens ze weg te bezuinigen, was het een verademing om hare excellentie Bonis te horen uitleggen hoe cultuurverschillen historisch begrepen dienen te worden. …..

For the full article, please visit https://www.hpdetijd.nl/columns/het-grote-voordeel-van-een-minderheidsregering/

Leave a Reply